Historie

Kirkens Bymisjon startet sin virksomhet 22. januar 1855, under navnet "Foreningen for indre Mission i Christiania". Senere skiftet organisasjonen navn til "Oslo Indremisjon" og var kjent under dette navnet helt opp til moderne tid. I 1971 ble organisasjonen gjort om fra medlemsorganisasjon til stiftelse med representantskap og styre. I 1985 ble navnet endret til Stiftelsen Kirkens Bymisjon.

Kirkens Bymisjon var opprinnelsen til flere senere etablerte organisasjoner, blant annet Indremisjonsbevegelsen, Blå Kors, og KFUM.

Gjennom sin lange historie har Kirkens Bymisjon utviklet seg fra å være en vekkelsesbevegelse til en moderne storbedrift innen helse- og omsorgssektoren, med store oppdrag for stat og kommune.

Kirkens Bymisjon er fortsatt en pådriver i norsk samfunnsliv for rettferdighet og solidaritet med vanskeligstilte grupper.

Kirkens Bymisjon er knyttet til Den norske kirke gjennom representantskap og formålsparagraf.

Bøker

Du kan lese mer om Kirkens Bymisjons historie i bøkene:

"Kirkens Bymisjon - Respekt, omsorg, rettferd", (Dag Kullerud, Achehoug)
"Mellom vekkelse og velferd", (Knut Lundby, Land og Kirke/Gyldendal)