St. Halvardshjemmet

Vi åpner dørene til et av våre sykehjem i beste sendetid på NRK1. Siste år med drift av sykehjemmet er dokumentert gjennom dokumentaren “St. Halvardshjemmet”.

Publisert dato:  21.08.2017

Dokumenataren, som er produsert av Zacapa film i samarbeid med Kirkens Bymisjon, sendes på NRK og blir så tilgjenglig på nett-tv.

Målsetningen for filmen er å vise en annen side av eldreomsorgen enn den man ofte får skildret.

- Kirkens Bymisjon vil bidra til en annen debatt om og syn på eldreomsorgen. Det er ikke et motsetningsforhold mellom det å bo på sykehjem og ha livskvalitet og glede i hverdagen. For ofte mangler den positive og verdige skildringen av det å bli gammel eller det å jobbe i eldreomsorgen, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal.

St. Halvardshjemmet var på mange måter en suksesshistorie. I flere år på rad toppet sykehjemmet pårørendeundersøkelsene til Oslo kommune. Dette selv om sykehjemmet var i et eldre bygg og rommene ikke hadde toalett og dusj.

- Det de fikk til på St. Halvardshjemmet er noe som bør inspirere politikere og de som drifter sykehjem, sier Hvambsal.

1. mars var det likevel slutt på driften av St. Halvardshjemmet. Oslo kommune ønsket å redusere antall sykehjemsplasser og benyttet seg ikke av opsjonen om forlengelse av drift av St. Halvardshjemmet. Grunnen som ble gitt var gammel og umoderne bygningsmasse.

- Underveis i filmingen ble det klart at Oslo kommune ikke forlenget kontrakten om drift av sykehjemmet. Filmen er likevel først og fremst en film om kvalitet i eldreomsorgen og om hvordan Kirkens Bymisjon driver sykehjem, sier Hvambsal.

Mediehenvendelser i forbindelse med dokumentaren: Ragnhild Kaski, 41101621