Kronprinsparet og UN Women besøkte Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon i Trondheim tok imot Kronprinsparet og to representanter fra UN Women på kvinnedagen 8. mars, i sine lokaler i Munkegata 4.

Publisert dato:  09.03.2017

Foto: Cecilie Klüver


Søster til søster

Kvinner med minoritetsbakgrunn representerer en unik ressurs både lokalt og transnasjonalt i kampen mot vold og for kvinner rettigheter. Denne tilnærmingen med vekt på bevisstgjøring og egen grensesetting, sammen med nytenkning rundt vold har gitt  betydelige resultater med tanke på vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap - fra Trondheim til Eritrea. Søster til søster mobiliserer gjennom et opplegg som gjør kvinner med minoritetsbakgrunn bedre i stand til å spre informasjon og holdninger, samt gi kompetent støtte i sine nettverk.

Kronprinsparet og UN Women

Kronprinsparet ankom sammen med Maria Noel Vaeza og Adam Simpson fra UN Women kl. 10.30.  Søster til søster informerte om prosjektet, kvinnene i prosjektet delte sine erfaringer og resultater. Kronprinsparet viste et stort engasjement og var tydelig beveget over historiene kvinnene fortalte.

UN Women ble opprettet i 2010 av FNs generalforsamling i kampen for likestilling og styrking av kvinners stilling. Maria Noel Vaeza “Director Program Division i UN Women” og Adam Simpson “Manager of Global Programmes” var representantene fra UN Women. Med stor interesse uttrykte begge at Søster til søster er et fantastisk prosjekt. Vaeza uttrykte at måten man jobber systematisk på gjennom kurs, være tett på, spre den samme kunnskapen til minoritetskvinnenes nettverk, er den beste måten å jobbe på. UN Women er svært åpen for samarbeid og spent på videreutviklingen av prosjektet.

En ære

Søster til søster startet høsten 2015 som et pilotprosjekt, og har i dag 3 ansatte. “Å få denne oppmerksomheten fra Kronprinsparet og UN Women er en ære. Og tilbakemeldinger om at UN Women syntes at dette var fantastisk, viser at vi er på rett vei,” sier en stolt prosjektleder Thorkild Lote. 

For mer info kontakt Thorkild Lote, prosjektleder Søster til søster, på e-post thorkild.lote@bymisjon.no og mobil 932 28 105, og se Kirkens Bymisjons hjemmeside: http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Soster-til-Soster/ .

 

Trondheim, 8. mars 2017

Kine Helén Vestad – mobil 413 38 504

Fagansvarlig marked og kommunikasjon

Kirkens Bymisjon i Trondheim