Hiv-test på minuttet

Nå lanserer Kirkens Bymisjon «Minuttest» - et gratis og anonymt hurtigtesttilbud for mulig hiv-smitte. Testen tar et minutt, og utføres med et stikk i fingeren.

Publisert dato:  09.05.2017

Tilbudet blir åpent  i Oslo, Bergen, Trondheim, og Stavanger. Samtidig lanseres  nettsiden minuttest.no.

Minuttest er et samtale og  helsetilbudet for alle, og skal være tilrettelagt for migranter med sårbarhet for hiv.

Sårbare migranter
Hiv er i utgangspunktet et virus som ikke smitter lett, men enkelte grupper er mer utsatt enn andre.

- Migranter er  særlig sårbare og er mer utsatt for smitte. De fortjener gode midler til å ivareta sin seksuelle helse.  Derfor åpner vi nå hurtigtesttilbud i flere byer, ny nettside med informasjon og enkel tilgang til prevensjon,  sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.

Unngår tester 
Innvandrere fra områder med høy forekomst av hiv utgjør en av de største gruppene av hivsmittede  i Norge.  Av de 220 som fikk påvist hiv i Norge i fjor, hadde mer enn halvparten migrasjonsbakgrunn. Flere fikk påvist langtkommen hivinfeksjon, også etter lang tids opphold i Norge. Det viser at mange unngår testen og at det kan være et betydelig antall udiagnostiserte i denne gruppen.

-  Enkelte er like mye utsatt for smitte som de var i hjemlandet. Slik trenger det ikke å være. Vi ønsker at Minuttest skal gjøre det naturlig og enkelt å komme til testen, og at vi kan senke terskelen for kunnskap og samtale om hiv, sier prosjektleder Thea Indahl Mæhlum.

Minuttesten skjer ved en blodprøve fra fingeren, og man får testresultatet mens man venter. Alle som tester seg får også tilbud opp samtale med helsepersonell.  
Kirkens Bymisjon vil også senke terskelen for å ta hiv-test ved å oppsøke  bl.a  asylmottak og voksenopplæringer, og tilby test på stedet.

Nordmenn på reise
Alle som ønsker det er velkommen til å teste seg, og nordmenn som reiser blir særlig oppfordret. Disse  er også migranter som utsetter seg for smitte. Blant de 37  norske mennene som ble heteroseksuelt smittet i fjor,  var det 28 personer som ble smittet på reise i Asia.

Kirkens Bymisjons Minuttest vil nå ut til de som av ulike årsaker ikke ønsker å teste seg hos den ordinære helsetjenesten.  «Aksept – senter for alle berørt av hiv», i Oslo har tilbudt hurtigtesting siden 2012, og erfaringen  er at muligheten for å være anonym gjør det lettere å ta en hivtest.

Ny nettside: minuttest.no
I tillegg til lavterskel testtilbud jobber Kirkens Bymisjon får å øke kunnskapen om seksuell helse og prevensjon blant migranter som er utsatt  for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner.  Derfor åpnes nå nettsiden minuttest.no  med oversikt over teststeder og råd om hivforebygging.

Se den den nye nettsiden minuttest.no her.


«Kondompostkasser»
 
Som del av ny forebyggende satsing mot hivsmitte vil Kirkens Bymisjon også plassere oransje postkasser med gratis kondomer på aktuelle møteplasser.  Kassene blir lett synlige, men diskret plassert.

Minuttest er del av Prosjektet: Forebygge nysmitte blant migranter med sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare sykdommer 2016-2018. Finansiert av Helsedirektoratet