Helsehjelp til papirløse behandles i Stortinget

Papirløse har i dag stort sett bare rett på øyeblikkelig hjelp, og må betale de faktiske kostnadene for helsehjelpen de får. Nå må partiene på Stortinget ta stilling til om rettighetene skal utvides.

Publisert dato:  14.05.2017

Helsesenteret for papirløse driver blant annet oppsøkende arbeid i Oslo. 

I et representantforslag fra KrF foreslås det at papirløse skal få rett til helsetjenester. 13. juni behandler Stortinget forslaget.

- Jeg håper og setter min lit til at politikerne kan skille mellom helsepolitikk og innvandringspolitikk. Alle må ha tilgang på grunnleggende helsetjenester uansett hvilken situasjon de er i, sier Frode Eick, virksomhetsleder ved Helsesenteret for papirløse.

Kirkens Bymisjon og Røde Kors eier og drifter Helsesenteret for papirløse migranter, hvor papirløse migranter tilbys helsehjelp. Senteret har vært i drift siden oktober 2009. I dag er papirløse avhengig av initiativer som helsesenteret for å få helsehjelp, utover det som ansees som livsnødvendig.

Helseministeren måtte svare

9. mai måtte helseministeren svare for regjeringens politikk på området, etter en interpellasjon fra Senterpartiets Kjersti Toppe. I debatten svarte helseministeren blant annet: "Jeg ser ikke behov for å forslå utvidelser av rettigheter som personer uten fast opphold i Norge har til helse- og omsorgstjenester. Jeg mener mye er et forsvarlig helsetilbud til personer uten fast opphold i riket."

På helsesenteret ser de en annen virkelighet enn den som helseministeren beskriver.

- Det er svært ulike grunner for at personer oppholder seg i Norge uten oppholdstillatelse, og mange er svært sårbare for utnyttelse og overgrep. Da må de ha muligheten til å søke helsepersonell uten at det skal være øyeblikkelig hjelp eller måtte betale for det, sier Frode Eick.

Bred enighet blant de som organiserer helsepersonell

I januar 2015 stilte 11 organisasjoner, blant dem Den norske legeforening, Leger uten grenser, Norsk sykepleierforbund og LHL Internasjonal, seg bak et opprop for helsehjelp til papirløse. I oppropet står det blant annet:

Diskrimineringen av papirløse i regelverket betyr at norsk helsepersonell er utsatt for et urimelig dilemma når de blir tvunget til å fravike prinsippet om å gi omsorg og medisinsk behandling basert på behov. Dette bryter de yrkesetiske retningslinjene for helsepersonell.”

Representantforslaget ligger til behandling i helse- og omsorgskomiteen, som vil avgi sin innstilling 6. juni - før Stortingsbehandlingen 13. juni.