Gaterydding i Bjørvika: - Det beste jeg gjør

-Å rydde Bjørvika sammen med folkene fra Lønn som Fortjent er noe av det beste jeg gjør i jobben min. Det er nesten uakseptabelt å jobbe i Bjørvika og ikke være med på dette!

Publisert dato:  02.06.2017Slik glødet en av næringslivslederne på vandring med søppelklype og plastsekk  på årets Vårdugnad med arbeidstiltaket Lønn som Fortjent.

Lønn som Fortjent er Kirkens Bymisjons  tilbud om arbeid til folk som trenger alternativ til kriminalitet, tigging og prostitusjon.  Flere ganger i uka går grupper av gateryddere herfra i området og holder gatene rene. De er etter hvert eksperter, og på vårdugnaden får de næringslivsfolk fra Bjørvika med seg på laget.

Trivsel og kontakt
Ca 120 personer fra Lønn som Fortjent og næringslivsfolk i Bjørvika gikk ut fra Havnelageret denne dagen og trålet hele det nye Bjørvikaområdet for søppel og rot, i et hjertelig samarbeid om felles trivsel og ny kontakt.  

Det er Lønn som Fortjents egne gruppeledere, selv deltakere i arbeidermiljøet, som leder ryddingen. 

Gruppeleder Carl ser stort på sitt oppdrag: 
- Det øker verdien på området og bidrar til trivsel at vi rydder her. Det er mange som takker oss når de ser vi gjør denne jobben, og det gir oss stolthet og selvtillit. På denne dugnadsrunden er det ekstra fint å ha med oss folk fra de som jobber i området også! sier Carl. Denne dagen er han også leder for næringslivsledere.

 

Skaper forståelse i bedrifter
Flere av de største næringslivspartnerne fra «Bjørvikasamarbeidet» med Kirkens Bymisjon er entusiastiske deltakere i ryddedugnaden.

Sonja Horn, direktør for Entra, region Oslo, var med og sier dette betyr mye for Entra som eier mange bygg i Oslo sentrum.

- Dette samarbeidet har sterk forankring i vårt selskap. Det er meningsfylt for oss å være med på, og mange gleder seg til være med. Vi får også hjelp til å løse våre oppgaver i et slikt samarbeid, og det er utrolig hyggelig og verdifullt å bli kjent med mennesker i området som har et tøffere utgangspunkt enn oss selv. Det er så flotte folk – og terskelen til daglig kontakt  blir lavere.

Per T. Halvorsen, fra Gjensidige-ledelsen har også gode erfaringer:

-Dette er viktig for området og trivelig for oss. Det skaper forståelse og interesse blant våre ansatte å delta i en slik dugnad med folk som er ute i gatene. Lønn som Fortjent gjør en fantastisk leveranse, og vi har mange flotte samtaler på runden.

Humor og pølsefest 
 I den rolige vandringen mellom sneiper og småsøppel blir det godt tid til både personlige samtaler – og saftig humor.

- Jeg har ikke mye i livet – men humor har jeg mye av! sier Roy – og høster bra med latter på vei til avslutning og pølsefest ved havnelageret.