Færre medisiner gir bedre liv

På Bekkelagshjemmet har de redusert antall faste medisiner til sine pasienter med stor suksess. - Totalt sett opplever vi at pasientene trives bedre, sier overlege Brusgaard.

Publisert dato:  10.02.2017

Kirkens Bymisjon driver Bekkelagshjemmet , et sykehjem i bydel Nordstrand i Oslo.

I mange år har overlege Brusgaard og Bekkelagshjemmet jobbet for å redusere antall medisiner hos beboerne. Gjennomsnittlig legemiddelbruk per beboer på sykehjem i Oslo er 7,5. Ved Bekkelagshjemmet har det målrettete arbeidet resultert i at de har over halvert medisinbruken, og er nede i 2,8 faste medisiner per beboer.

- Det er ofte snakk om medisiner mot depresjon, angst, uro, søvnløshet, diffuse smerter. Dette er typiske medisiner vi kan redusere i stort omfang når pasientene kommer på sykehjem. Man skal ikke undervurdere den gode behandlingen det er i trygghet og god pleie som pasientene kan få på sykehjem, sier Brusgaard til NRKs Dagsnytt 18.

Mange av de eldre tåler også medisiner dårligere og sliter i større grad med bivirkninger. Bekkelagshjemmet har gode erfaringer med å redusere medisinene.

- Totalt sett opplever vi at pasientene sover bedre, mange får bedre appetit, og pasientene trives bedre, sier Brusgaard.

Overlege Pernille Brusgaard på Kirkens Bymisjons sykehjem Bekkelagshjemmet