Meny

 

Norske rom skal få kultursenter

Kirkens Bymisjon har fått i oppdrag å lede arbeidet frem mot etableringen av et ressurs- og kultursenter for rom i Norge.

Publisert dato:  22.02.2016

Rådgiver i Kirkens Bymisjon, Kai-Rune Myhrer, var nylig i møte med representanter for departementet og norske rom om hvordan man ser for seg det nye senteret.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KOM) som har bedt Kirkens Bymisjon lede arbeidet med å finne ut hvordan et slikt senter kan bygges og drives i Oslo. Målet er å åpne det i 2017.

Oppdraget består i å skape et samlingspunkt for rom i Norge, samtidig som senteret også skal være et sted hvor majoritetsbefolkningen kan bli kjent med norske roms kultur og historie.

– Vi ser for oss et sted der folk kan bli kjent med roms væremåte, særpreg, historie, musikk og mat. Nøkkelordet er utveksling, sier Kai-Rune Myhrer, rådgiver i Kirkens Bymisjon.

Formes i samarbeid med norske rom

Nylig møtte han representanter for norske rom og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å diskutere de første ideene og tankene. Myhrer er klar på at et slikt senter må formes i tett samarbeid med menneskene det bygges for.

– For at vi skal lykkes, er vi avhengig av stor involvering av norske rom. Senteret skal absolutt ikke skapes i lukkede rom, for så å presenteres som et ferdig resultat for dem, sier han.

Glad for å få realisert drømmen

Natalina Jansen (35) var en av 10 personer som representerte norske rom i møtet. Hun er storfornøyd med valg av samarbeidspartner.

– Vi er veldig glade for at vi har valgt Kirkens Bymisjon til å hjelpe oss å realisere denne drømmen, sa hun til Dagsavisen.