Meny

 

Unikt innblikk i gatenært arbeid for svært utsatte mennesker

En ny metodebok fra Kirkens Bymisjons døgnåpne tiltak for mennesker som sliter med rus og psykiatri, gir et unikt innblikk i arbeidet for noen av Oslos mest utsatte mennesker. Les den her!

Publisert dato:  04.05.2015

Boka ble lansert av Kirkens Bymisjon i slutten av april. Det er organisasjonens gatenære helsetilbudet 24SJU som nå har samlet sine erfaringer, arbeidsmåter og utfordringer i en bok om tverrfaglig, gatenært rusarbeid.

Tidligere rusavhengige Torstein Bjordal fortalte ved lanseringen hvordan han har erfart at metodene 24SJU bruker virker.

INVOLVERTE: Torstein Bjordal og leder ved 24SJU, Kirsten Frigstad.– Jeg var «griserusa» da jeg første gang kom hit, men møtte folk som satt en hel kveld og snakket med meg uten å nevne narkotika. De ga meg oppfølging så det ble mulig for meg å komme til avrusing. Her har jeg møtt tillit i tider da hele fagfeltet var programforplikta til å vise mistillit. 24SJU er en stjerne i Oslo og en viktig årsak til at mange rusavhengige blir møtt litt mer forståelsesfullt enn før ute i byen, sa Bjordal – som nå er en av lederne for «Foreningen for Human Narkotikapolitikk»

Ikke bare én metode som virker

Boka viser at det ikke bare er én metode som virker på rus-feltet.

 Rusmiljøene og rusavhengige har mangfoldige og helt forskjellige bakgrunner, derfor må det vi møter dem med også være forskjellig. Det unike er at et tverrfaglig spesialistarbeid er lagt så nært gata. Fagspesialister og miljøarbeidere teller like mye hos oss, sier Kirsten Frigstad, daglig leder på 24SJU.

Avdelingsdirektør Anette Mjelde i Avdeling for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet understreket hvor viktig det er at 24SJU jobber nær gata med sine metoder i Oslo.
– Jobben dere gjør på rusfeltet er veldig viktig. Denne boka viser at dere har en bredde i det dere gjør som dekker et stort behov og angår mange. Dere klarer å møte det enkelte mennesker der det er. Dere jobber annerledes og det trenger vi på det store og sammensatte rusfeltet i Oslo. De offentlige midlene dere mottar er vel unt og det er riktig at dere får dem. Boka viser et bilde som også Helsedirektoratet skal bruke til å forstå mangfoldet bedre.

Bestilles og les

Metodeboka fra 24SJU er ført i pennen av Kirkens Bymisjons Fagutviklingsavdelingen i Oslo, og kan bestilles ved å sende mail til firmapost@bymisjon.no.

Du kan lese den på nett her »»