Meny

 

OBOS med millionstøtte til Kirkens Bymisjons boligarbeid

En ny samarbeidsavtale med OBOS gir Kirkens Bymisjon fem millioner kroner i året til boligarbeid for vanskeligstilte.

Publisert dato:  13.01.2015

Konsernsjef i OBOS, Martin Mæland og konstituert generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland, skrev under avtalen som gir Kirkens Bymisjon 15 millioner kroner over de neste tre årene til boligrelaterte prosjekter.

Avtalen, som ble signert i OBOS sine lokaler fredag, har i første omgang en varighet på tre år, men OBOS har allerede signalisert at selskapet ser for seg en forlengelse. Pengene skal brukes til boligrelaterte tiltak i byer hvor både Kirkens Bymisjon og OBOS har virksomhet, med hovedvekt på Oslo.

- Denne avtalen gir oss en helt annen forutsigbarhet enn vi har hatt tidligere og gjør oss i stand til å planlegge arbeidet med en helt annen ro og langsiktighet, sier konstituert generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland.

Mangfoldig boligarbeid

I Oslo har Kirkens Bymisjon i dag 70 boliger for vanskeligstilte, der hver beboer får jevnlig besøk fra Kirkens Bymisjons bo-oppfølgere.

I tillegg driver organisasjonen

Les mer om Kirkens Bymisjons boligtiltak her.

Den nye avtalen skaper både trygge rammer og mulighet for å utvide det boligrelaterte arbeidet. Og behovet for å utvikle flere boligtilbud i hovedstaden er stort. Oslo Kommune skriver i sin boligbehovsplan for 2013-16 at det er behov for ca. 400 boliger for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri.

Aftenposten: OBOS gir fem millioner til Kirkens Bymisjons boligarbeid

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kirkens Bymisjon har 70 boliger i Oslo for vanskeligstilte personer som trenger oppfølging for å bo i hus, blant annet her i Pilestredet.

- Vært glad i ukesvis

Marit Nybø, som leder ByBo, Kirkens Bymisjons virksomhet på det boligsosiale området, er svært glad for den nye avtalen.

- Jeg har vært glad i ukesvis! En ting er den økonomiske støtten og alt det gir oss av trygghet og muligheter. En annen ting er at OBOS med denne avtalen anerkjenner og viser frem arbeidet vårt for personer som lever vanskelige liv. Det er solidarisk når OBOS nå bruker penger for å støtte mennesker som trenger tilbud i et krevende boligmarked, sier hun.

- Vårt sosiale ansvar

Kirkens Bymisjon har hatt en god relasjon til OBOS helt siden 2004, da selskapet sponset produksjonen av boka «Rom for alle». De siste årene har selskapet bidratt med 350.000 kroner årlig, og har sammen med Husbanken vært en viktig støttespiller til Kirkens Bymisjons boligarbeid.

Konsernsjef Martin Mæland synes det er naturlig å videreføre og trappe opp det gode samarbeidet.

- Dette er en del av vårt sosiale ansvar, og vi er overbevist om at våre medlemmer synes dette er et godt tiltak, sier han.

- Fortjener det samme som oss andre

Både Kirkens Bymisjon og OBOS understreker at boligsosialt arbeid er et kommunalt ansvar, men at ideelle aktører kan være et godt supplement til det offentlige tilbudet.

- Et styrket samarbeid med OBOS gir nye muligheter til å jobbe videre for å sikre alle i samfunnet en god bolig. Gode boliger for vanskeligstilte er et uttrykk for at vi som samfunn anerkjenner at de trenger og fortjener det samme som oss andre, sier Nybø.

Les også: