Meny

 

Minnet personer som er gått bort

I overkant av 100 mennesker møtte opp i Oslo domkirke i går for å minnes venner, familie eller bekjente som de har mistet som følge av rus.

Publisert dato:  27.04.2012

Tidligere rusavhengige Per Kristian holdt en god appell foran Stortinget i etterkant av minnegudstjenesten.

Årlig dør mennesker som følge av rus, av overdose eller andre rusrelaterte årsaker. Hvert eneste dødsfall er en stor tragedie for alle som er berørt. Med minnegudstjenesten ønsket arrangørene å skape rom for å sørge over våre kjære sammen med pårørende, venner og byens folk.

- I domkirkens store rom ønsker vi å gi pårørende en mulighet for å være tilstede med det som er vanskelig. Samtidig ønsker vi å fokusere på verdighet og respekt, og minne oss på at bak hvert rusrelatert dødsfall er det et levd liv, et menneske skapt og elsket av Gud, sa gateprest i Kirkens Bymisjon, Carl Petter Opsahl.

Gudstjenesten var preget av vakker sang fra rusmiddeletatens «Kor Corruso» og Thomas Holm, kjent fra programmet The Voice, som til daglig jobber i LASSO-prosjektet ved Dalsbergstien hybelhus.

Etter gudstjenesten i Oslo Domkirke gikk følget i blomstertog bort til Stortinget.Etter messen gikk mange i blomstertog bort til Stortinget, der Per Kristian og Ivar fra gjenbrukstiltaket «Nyttig» holdt appell. Tidligere rusavhengige Per Kristian etterlyste satsing på ettervern.

- På de fleste institusjoner blir man kastet ut om man sprekker. Dette må det bli slutt på. I tillegg er det altfor lange køer og altfor få sengeplasser. De som kommer seg gjennom et program, kommer ut til et nesten totalt fraværende ettervern. Det offentlige har lagt ned en god del ettervernstilbud, og det er i dag de frivillige organisasjonene som driver de fleste, sa han.

Minnegudstjenesten var et samarbeid mellom Oslo Domkirke, Oppsøkende tjeneste (Velferdsetaten), Kirkens Bymisjon, Fransiskushjelpen, Senter for rus og avhengighetsbehandling (OUSHF) og Frelsesarmeen.