Meny

 

Gaterydding og pølsefest som samfunnsansvar

Nylig gikk ansatte fra kantineselskapet Sodexo på vårrengjøring i Oslogatene sammen med arbeidere fra sysselsettingstiltaket «Lønn som fortjent». Et eksempel på at næringslivet tar samfunnsansvar i praksis.

Publisert dato:  25.04.2012

Stor innsats med gaterydding da Sodexoansatte og arbeidere fra Lønn som fortjent samarbeidet

"Lønn som fortjent" er Kirkens Bymisjons tilbud om arbeid og lønn på dagen for folk med rusbakgrunn. Denne dagen fikk de følge av en stor gruppe ansatte fra Sodexo som var med ut på gaterydding i Tøyen/Grønland-området.

Alle delte seg i team, og gjennomførte arbeidet under veiledning fra arbeiderne i Lønn som fortjent. Nesten 50 Sodexo-ansatte og like mange arbeidere fra Lønn som fortjent  samarbeidet, og etterpå var det pølsefest på Bymisjonssenteret på Sodexos regning.  Det gode fellesskapet ble forsterket av bandet «Breeze of purple» som spilte under festen, så noen også fikk seg en svingom etter arbeidet!

Folk, lønn og utstyr


Sodexos ansatte kjenner godt til Kirkens Bymisjon fra tidligere, etter å ha bidratt med mat og frivillige til blant annet sommerfesten i Børsparken for rusavhengige og gatefolk. I tillegg til egen innsats på fredag, betalte Sodexo lønnen til alle de 50 arbeiderne som møtte opp. De stilte også med refleksvester, søppelklyper, hansker, traller, pølser og kokker.

- Sodexo-samarbeidet er et godt eksempel på hvordan mange bedrifter i dag ønsker å utføre sitt samfunnsansvar. Engasjementet er knyttet tett opp mot bedriftens strategi og verdier, og de ønsker å bruke egen kompetanse og involvere ansatte, sier Ragnhild Østmo, næringslivsansvarlig i Kirkens Bymisjon Oslo. 

Engasjement og stolthet


- Vi ser at flere bedrifter nå går inn i denne typen samfunnsansvar både for å skape stolthet og engasjement i bedriften og å styrke omdømme, sier prosjektleder i Kirkens Bymisjon Henning Høiner.

Han forteller at Sodexo gjennom en årrekke har støttet bymisjonsarbeidet med kompetanse, kjernevirksomhet (matlaging) og økonomi, på en måte som også har ført til relasjonsbygging og trivselsopplevelser for ansatte og bymisjonsfolk.

Initiativet er også del av Sodexos internasjonale strategi med å ta samfunnsansvar, under mottoet ”Stop Hunger”.

Les om samarbeidet mellom Lønn som fortjent og Sodexo i Aften onsdag 25.4.

(foto: Rolf Øhman, Aftenposten, med tillatelse)