Vår visjon

Alle mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Vårt oppdrag er å avdekke, lindre og endre årsaker til sosial urett og nød.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Østfold (SKBØ) er den nest yngste av 11 Bymisjoner i Norge, stiftet den 29. september 2004. Den eldste og største er i Oslo, og ble grunnlagt i Kristiania i 1855.

Vi bygger på de verdier som alltid har kjennetegnet Bymisjonene:
Verdighet – Fellesskap – Rettferdighet – Solidaritet – Barmhjertighet - Håp og tro.

Et viktig overordnet mål for vår virksomhet er å bidra til at flere mennesker opplever deltagelse i samfunnet. Selv i vårt velutviklede velferdssamfunn er det mange som faller utenfor. Vi erfarer at to konkrete løsninger tar oss et skritt videre: Fokus på gode møteplasser og fellesskap, samt arbeidstrening/sysselsetting. Derfor utgjør nettopp dette en kjerne i alle våre tiltak i fylket.

Vi vil et samfunn der ethvert menneske blir møtt med respekt og opplever at man er like mye verdt, selv om vi er ulike og har ulike utfordringer.