Samarbeidspartnere

Takk til våre samarbeidspartnere

Fra og med høsten 2014 kommer Kirkens Bymisjon i Østfold til å arbeide aktivt med å etablere nye samarbeidsrelasjoner med næringslivet.

Samarbeidspartnere i programmet By:Partner vil etter hvert bli presentert på disse sidene.

Vi vet at vårt sosialfaglige arbeid skaper håp, deltagelse og endring hos enkeltmennesker blant oss. Det hadde ikke vært mulig uten våre støttespillere, som på ulikt vis bidrar med felles aktivitet, varer og/eller økonomisk støtte.

Her følger en oversikt over ulike støttespillere og samarbeidspartnere vi har pr. i dag:

 

                 
             
     
             
     
             
     
             
     
             
   

Betesta
Stiftelsen