Ombrukscontainere

Kirkens Bymisjon har ombrukscontainere for innsamling av tøy, sko og tekstiler i Drammen, Kongsberg, Vestfold og Østfold. Inntektene går til vårt arbeid i nærområdene.

Kirkens Bymisjon utplasserer containere og plastbeholdere for innsamling av klær, sko og tekstiler. Innsamlingen gir en kjærkommen og god inntekt til vårt arbeid med barn, unge og voksne med ulike utfordringer i livet. I tillegg bidrar de til å skaffe mennesker utenfor våre landegrenser gode arbeidsplasser.

Hva kan leveres inn?

Vi tar imot klær, sko og alt av tekstiler:

  • Gardiner
  • Sengetøy
  • Duker
  • Håndklær
  • Pledd

Det gjør ingenting om det du leverer inn er slitt eller har flekker. Husk å legge innholdet i poser eller sekker som er knyttet igjen. 

Hva skjer med innholdet?

De innsamlede klærne, skoene og tekstilene sendes til mottak i Polen og Ukraina hvor:

  • 50 prosent selges til bruktbutikker
  • 20 prosent selges til enkeltpersoner for videresalg
  • Resten av klærne og tekstilene benyttes til produksjon av isolasjonsmatter i bilindustrien, ryer og pussefiller for bilverksteder. 

Hvorfor er dette så viktig?

I dag sendes 70-80 prosent av klærne som kastes i Norge til en kostbar og lite miljøvennlig forbrenningsprosess. Konseptet med containere/beholdere er derfor et miljøvennlig og bærekraftig alternativ som kan bidra til sosialt engasjement, ombruk og bedre ressursutnyttelse.

Du kan gjøre en forskjell!

Ønsker ditt borettslag, sameie eller bedrift en ombrukscontainer eller beholder?

Kontakt:

Tor Herman Haaland
Næringslivsansvarlig
E-post: tor.herman.haaland@bymisjon.no
Tlf: 905 25 125 

Du finner ombrukscontainerene her.