MOSS

Mange mennesker har falt utenfor arbeidslivet, men har fortsatt arbeidsevne. Gjennom I jobb i Moss støtter Kirkens Bymisjon deltagere som ønsker å jobbe, men som ikke alltid kan gå rett inn i arbeidslivet igjen.

 

I 2016 starter vi dessuten opp både gratis utlånssentral for barn & ungdom og samværssted for barn/fordeldre i sårbare livssituasjoner.

 

Vi holder til sentralt i Moss, i Skoggata 52 og på Arena kirke- og kultursenter v/Rådhuset.

 

Lars Ketil Froholt
Leder
E-post: lars.ketil.froholt@bymisjon.no
Tlf: 906 87 081

Cathrine Aasen Roksvåg
Frivillighetskoordinator
E-post: cathrineaasen.roksvag@bymisjon.no
Tlf:  977 75 097

Kontaktinformasjon for andre ansatte finner du her.

 

Våre tiltak i Moss

I jobb

I jobb gir mennesker som ikke er i ordinært arbeid en mulighet til å utføre betalt dagsarbeid. Vi har mange arbeidsfolk med både ulik fagkompetanse og arbeidslyst. Arbeidsoppgaver kan bestilles av så vel privatpersoner, som offentlige etater og bedrifter. Eksempler på oppdrag: Flytting, rengjøring, snømåking, maling, hagearbeid og andre vedlikeholdsoppgaver. Oppdragsgiver faktureres i etterkant av utført arbeid.

Myrsnipa samværssted Østfold

De fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Barn og foreldre kan være i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller en konfliktfylt familiesituasjon. Det å legge til rette for trygge og gode samvær er viktig for barn som er i en sårbar situasjon. En viktig forutsetning for trygge og gode samvær er å gjøre det forutsigbart for barna og foreldrene.

Myrsnipa Moss tilbyr blant annet veiledning, samtaler med barn og foreldre og har kvalifiserte og erfarne ansatte som fører tilsyn. Myrsnipa samarbeider med familiene og barneverntjenesten om planlegging og gjennomføring av samværene. Samværene foregår i hyggelige og barnevennlige leiligheter.  

Les den nye brosjyren om Myrsnipa her.

Skattkammeret/Frivillighet

Kirkens Bymisjon Østfold starter i løpet av våren 2016 Skattkammeret utlånsbibliotek. Skattkammeret er sentralt plassert i Moss sentrum, og vil kunne tilby aktivitetsutstyr for både vinter og sommer for barn opp til 18 år i kommunen. Utstyret er gratis å låne, mot et depositum på kr 100,- Skattkammeret er åpent Tirsdager og Torsdager mellom 09:00 og 15:30.

Kirkens Bymisjon Østfold gjør i 2016 et pilotprosjekt for å engasjere ungdom som frivillige for å bidra til en lettere vei inn i aktivitet. Tiltaket holder til sammen med Skattkammeret i Moss, og trekker veksler på utstyr og aktiviteter gjennom dette. Tiltaket samarbeider med en rekke lag og foreninger i området.