Bymisjonskveld

Hverdagsmesser høsten 2016

Torsdag 13. september

kl. 17.00              Åpent bryggekapell
                             
Enkel bevertning i kapellet
kl. 18.00             
Hverdagsmesse


Torsdag 3. november

kl. 17.00              Åpent bryggekapell
                             
Enkel bevertning i kapellet
kl. 18.00              
Hverdagsmesse

Torsdag 1. desember

kl. 17.00              Åpent bryggekapell
                              
Enkel bevertning i kapellet
kl. 18.00              Hverdagsmesse