Hva gjør vi?

Dette gjør vi i Kirkens Bymisjon

Vi er heldige. Vi lever i et rikt samfunn. Men selv om vi setter verdighet og rettferdighet høyt, har vi hver vår virkelighet. Veien inn i storsamfunnets varme kan være kronglete, eller rett og slett vanskelig å finne, vanskelig å følge.

Mange vil mene at våre slagord «Rom for alle» og «Ingen er bare det du ser» er viktigere enn noen gang. Vi erfarer i hvert fall at fellesskap & deltagelse gjør noe med folk. Noe positivt og utviklende.

Vårt utgangspunkt er at alle har evner, alle har muligheter. Ingen er bare det du ser.

De fleste aktivitetene våre er arbeidsmestringstiltak. I den ene enden av skalaen tilbyr vi lavterskeltilbudet «I jobb», som gir ytelse for gjennomført arbeid fra dag til dag. I den andre enden har vi tilbud om mer langsiktige løsninger, fra yrkesrettet arbeidstrening i en av våre virksomheter til tilrettelagte praksisplasser i arbeidslivet for øvrig.

Les mer om dette i lenkene nedenfor, samt om våre tiltak i de ulike byene på høyresiden. 



ARBEIDSPRAKSIS

    

BYMISJONSKVELD

     

LITTERATURGRUPPA