EIDSBERG

Alle tiltakene ligger i våre lokaler i Kløverveien 11 på Mysen.

 

Lars Ketil Froholt
Leder
E-post: lars.ketil.froholt@bymisjon.no
Tlf: 906 87 081

 

Kontaktinformasjon for andre ansatte finner du her.

 

Våre tiltak i Eidsberg

 

Møtestedet
Kirkens Bymisjon driver kafé og møtested, et tiltak i samarbeid med Eidsberg kommune og er et supplement til Krystallen dagsenter. Møtestedet har flere funksjoner, og blant aktivitetene er språkkafé og arbeidstrening for våre deltagere.

I jobb
I jobb gir mennesker som ikke er i ordinært arbeid en mulighet til å utføre betalt dagsarbeid. Vi har mange arbeidsfolk med både ulik fagkompetanse og arbeidslyst. Arbeidsoppgaver kan bestilles av så vel privatpersoner, som offentlige etater og bedrifter. Eksempler på oppdrag: Flytting, rengjøring, snømåking, maling, hagearbeid og andre vedlikeholdsoppgaver. Oppdragsgiver faktureres i etterkant av utført arbeid.

Skattkammer og Frivilligsentral
Kirkens Bymisjon Østfold har fått klarsignal til å starte Frivilligsentral i Eidsberg. Oppstart skjer i løpet av vårsemesteret 2017.

I løpet av februar 2017 starter vi opp Skattkammer/BUA utlånsbibliotek. Her tilbyr vi gratis utlån av topp aktivitetsutstyr til barn og ungdom opp til 18 år. Sportsutstyret gjelder både vinter- og sommeraktiviteter. Skattkammeret er i første omgang åpent torsdager mellom klokken 14.00 og 16.00.