Dialogforum Østfold

Dialogforum Østfold ble stiftet og drives av både kristne og muslimske organisasjoner. Sammen arrangerer vi foredrag og ulike tiltak som bidrar til vennskapsbygging over religiøse og kulturelle grenser. 

Dialogforum drifter følgende grupper: Religionsmøtet: Møtepunkt kristne og muslimske ledere, Kvinnegruppen: Møtepunkt for medlemsorganisasjonenes kvinner, Ung Religionsdialog: Møtepunkt mellom medlemsorganisasjonenes ungdommer.

Dialogforum Østfold har som formål å:

- Utvikle og forsterke dialogen og samhandlingen mellom kristne og muslimer
- Arbeide for økt kunnskap om og forståelse av kristendom og islam 
- Være et ressurs- og kompetansesenter for religionsdialog

Dialogarbeidet er basert på følgende verdier:

• Felleskap
• Toleranse
• Respekt

Lenke Facebook: https://www.facebook.com/Dialogforum-%C3%98stfold-749608971837200/?fref=ts