Bedriftssamarbeid

Næringslivet kan og bør engasjere seg i sosialt arbeid i nærmiljøet. Bymisjonen tar sikte på å være en attraktiv samarbeidspartner for bedrifter som bryr seg.

By:Partner er vårt program for samfunnsansvar, engasjement og bevisstgjøring mellom lokalt næringsliv, ansatte i bedrifter og Kirkens Bymisjon i Østfold.

Opp gjennom årene har en rekke bedrifter på ulikt vis støttet vårt arbeid økonomisk, eller på annen måte. Det vil naturligvis fortsatt være mulig å gi et valgfritt beløp i støtte, sette i gang en egen innsamling, gi julegaver osv. Men i tillegg håper vi på flere forpliktende og gjensidig baserte samarbeidsrelasjoner.

Målet med By:Partner er å:

  • Hjelpe flere som trenger det i våre lokalsamfunn
  • Styrke langsiktig utvikling og drift av vårt rus-/psykiatriarbeid og arbeidstreningstilbud
  • Bidra til finansiering av nye sosialfaglige tiltak
  • Engasjere næringslivet og ansatte – bidra til motivasjon og stolthet internt

Programmet har tre nivåer, og differensieringen er basert på grad av ønsket involvering og økonomi. Uansett er dette lagt opp til å være relativt enkelt å gjennomføre. Et gjensidig basert samarbeid skaper verdi og entusiasme hos både giver og mottaker, langs aksene; faglig-deltagende-visuelt-sosialt.

Eksempler på konkrete gjenytelser i vårt samarbeidsprogram:

  • Årlig nettverksmøte/samling/foredrag
  • Deltagelse eller kobling til et av våre samfunnsnyttige tiltak (f.eks Café Britannia eller Pedalen Sykkel)
  • Egenproduserte symboler: Brostein og glassengel
  • Diplom med kunstreproduksjon (nytt hvert år)
  • Invitasjon til kulturarrangementer (med ujevne mellomrom)

Ta kontakt for nærmere informasjon, møte eller presentasjon av By:Partner og Kirkens Bymisjon Østfold: Tor Herman Haaland, epost: tor.herman.haaland@bymisjon.no / telefon 905 25 125