Støtt oss i Bergen

Du kan støtte Kirkens Bymisjon i Bergens arbeid på flere måter. Dersom du ønsker å gi uoppfordret eller uten at du har en giro med KId-nr, kan du benytte konto nr  9521 05 27304. 

Gave via internett og mobil

Det er også mulig å gi en GAVE ONLINE. Om du ønsker å gi en gave via telefon sender du GLEDE til 2490. Da gir du kr. 80.

Fast giver

Mange av våre tiltak drives av innsamlede midler. For oss er det derfor en stor fordel å ha faste givere. Det betyr at inntektene blir mer forutsigbare og at vi får lavere kostnader knyttet til innsamlingsarbeidet.

Se menyen til venstre for mer informasjon om fast giver og andre måter du kan støtte vårt arbeid på.