Prosjektrapport om ofre for menneskehandel

Bymisjonstiltaket FRI har ofre for menneskehandel som målgruppe, og ble etablert i august 2010. Denne rapporten presenterer arbeidsmetoder og erfaringer som er gjort siden oppstarten.

Publisert dato:  25.02.2014

Å være utsatt for menneskehandel vil blant annet si at man har vært under tvang eller trusler, med liten eller ingen kontroll over egen person, beslutninger om eget liv eller fremtid. Ofre for menneskehandel er ofte i en situasjon med følelse av redsel, kaos og tap av kontroll når de kommer inn i hjelpeapparatet. Ofre for menneskehandel defineres i denne rapporten som personer som har tatt imot tilbud om bistand og beskyttelse som mulige ofre for menneskehandel.

FRI har tilbud om oppfølging over tid, uavhengig av oppholdsstatus, oppholdssted og straffesak. Det er blant FRI sine oppgaver å bidra til å skape stabilitet, trygge relasjoner, normalitet i hverdagen og så god oversikt over egen situasjon som mulig. Oppfølgingen styres av den enkeltes egendefinerte ønsker og behov, og preges av stor fleksibilitet i tiltaket.

«Et viktig mål for arbeidet i FRI et at kvinnene som har oppfølging fra FRI over tid skal oppleve normalitet i hverdagen. Det vil si at de opplever respekt og tilhørighet.» skriver tiltaksleder i FRI, Kristin Nordvik.

Les hele rapporten her

Prosjekttiltaket FRI sin nettside