Om oss

Kirkens Bymisjon i Bergen har diakonale tiltak for mennesker i de fleste aldersgrupper. Mer om de enkelte tiltakene finner du ved å klikke på navnet til den du vil lese om. Her ligger også kontaktinformasjon til de ulike tiltakene.

Kombinasjonen av faglighet, frivillighet og kjærlighet er bærende for alt arbeid. Totalt arbeider ca.100 heltids-, deltids- og timelønnede ansatte sammen med ca. 300 frivillige i Kirkens Bymisjon i Bergen. For frivillige er det egne medarbeidersamlinger med både faglig og sosialt innhold.

Bymisjonens tiltak er inndelt i tre avdelinger:

Inkludering og omsorg

Under denne avdelingen har vi ulike tiltak innenfor feltene rus, prostitusjon, helsetilbud og selvhjelpsarbeid. Tiltakene er:

- Omsorgsbase for kvinner
- Møtestedet med oppsøkende team
- Hallvardstuen
- Gatejuristen
- Prosjekt Fri  
- Leve med hiv

Oppvekst og mangfold

I avdeling Oppvekst og mangfold finner vi de tilbudene som Kirkens Bymisjon i Bergen retter seg mot ungdom, småbarnsfamilier og minoritetsfamilier. Under denne avdelingen ligger
- Foreldreveiledning
Åpen barnehage
- Bamsehiet
- Home-Start Familiekontakten
- Empo - flerkulturelt ressurssenter  
- Myrsnipa samværssted
- Ungdomstiltaket V13
- Springbrett

Bymisjonssenteret

Bymisjonssenteret ligger midt i hjertet av Bergen. Med aktiviteter som åpne rom både i Korskirken og på Kafé Magdalena møtes mennesker for samtale, mat og fellesskap. Vår visjon er å være til stede med handling i nestekjærlighet og forkynnelse av evangeliet i en moderne by. Vi tilbyr følgende tiltak:

- Åpen kirke - Korskirken
- Kafé Magdalena
- Batteriet
- APS
- Akuttovernatting for fattige tilreisende

En bymisjonsdiakon og en bymisjonsprest er knyttet til avdelingen.