Hurtigtest av HIV – et lavterskeltilbud for å øke testhyppighet

Det er Kirkens Bymisjons tiltak Leve med HIV (Bergen) som tilbyr testen. Tilbudet er finansiert med midler fra Helsedirektoratet.

Nå kan du ta hurtigtest for HIV gjennom Kirkens Bymisjon, og få svar på testen i løpet av minutter.

I Hordaland er det diagnostisert om lag 400 HIV-positive, mens på landsbasis er det i underkant av 6000. I tillegg til disse beregner Folkehelseinstituttet at mellom 500 - 700 personer lever med HIV uten å vite om det. Erfaringer fra vårt psykososiale arbeid mot HIV-positive viser at noen vegrer seg mot å oppsøke fastlege og sykehus for å bli testet, fordi det fremdeles er knyttet fordommer og diskriminering mot HIV-positive.

Målet er at terskelen for å teste seg for HIV skal bli lavere.

Det er Kirkens Bymisjons tiltak Leve med HIV (Bergen), som tilbyr testen. Tilbudet er finansiert med midler fra Helsedirektoratet.

Kontaktinformasjon for test:
Telefon: 971 11 876 | Mail: hiv@skbb.no | Web: www.minuttest.no