Kontakt oss

Postadresse: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim
Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim
Besøksadresse: Munkegata 4, 7013 Trondheim
Telefon: 73 80 55 20
Telefaks: 73 80 55 21 
E-post: firmapost@skbt.no
Org.nr: 971 543 884
Gavekonto: 4202.28.00099

 

Åpningstider:         Mandag 09.00 – 15.00
      Tirsdag 
09.00 – 15.00
      Onsdag  09.00 – 15.00
      Torsdag 09.00 – 15.00
      Fredag 09.00 – 15.00

-->

Ledergruppe    
Dag Aakre Daglig leder 951 15 858
Gunhild Holten Seksjonsleder Ung 910 01 265
Jon H. Gulbrandsen Seksjonsleder Gate/kirke  922 37 343
Arild Fehn Seksjonsleder Administrasjon 488 95 228
     
Ansatte    
Aashild Nyeng Wisth  Gatejuristen 926 618 60
Ane Thyvold Ranøien Havstein  
Arne Reidar Vik OBU 489 90 888
Bergliot Kobro-Flatmoen Home-Start Familiekontakten 452 20 019
Bodil Solem Havstein  
Cecilie Klüver Østbyen frivilligsentral 990 27 627
Ellen Klemp Trofast 465 40 150
Eva Fridstrøm Batteriet Midt-Norge 452 64 331
Eva Hansen Brobak Home-Start Familiekontakten 971 18 875
Grethe Arntsen OBU 407 66 752
Hanna Svanesjøen Dyrendahl Kirkens SOS (permisjon) 913 16 678
Hanne Alstad Gate og Kirke 917 93 045
Hanne Tøndel Myrsnipa 455 10 786
Hans Aksel Choudhari Havstein 959 67 090
Heidi Mitlid  Havstein  
Håvard Fikkan Havstein 930 98 035
Inga Paulina Rasmussen Havstein  
Johnatan Montantes Havstein  
Jorun Schei Økonomi 414 69 680
Jørn K Kusslid ByBo 934 97 875
Kari Hoel Gate og Kirke 971 37 521
Kari Lian Næringslivskontakt 900 27 012
Karin Fjærvoll Gate og kirke 922 17 183
Karl L. Sellgren Natteravn 934 03 385
Kathrine Tvinnereim Trofast 488 98 101
Kathrine Blix Olsen Gatejuristen 932 53 771
Kine H. Vestad Marked og kommunikasjon 413 38 504
Kirsten Halle (permisjon) OBU 982 21 458
Kjetil Bye Parkpatruljen 932 44 414
Knut Størdal Musikk- og kulturansvarlig 909 89 754
Liss-Tone Bakkehaug Aksept og mestring 474 73 305 
Magdalena Fasting Bybo 970 83 436 
Mari Berg Home-Start Familiekontakten 934 89 878
Merete Larsen Aas Kirkens SOS/Gate og kirke 920 34 548
Mette Granheim Personal 905 19 816
Mette Moen Baatvik Arbeidsrommet 466 23 822
Mona Wagnildhaug Trofast 46 54 01 50
Ole Oxhovd Svalesen Mot og mestring  404 17 799
Odd Halvor Moen  Gateprest 922 42 324
Per Veie Rossvoll OBU 982 21 456
Pål Jarle Aune Videre (prosjektleder) 408 13 925
Sissel Marie Gjerdseth   Havstein 993 52 650
Shemsa Rousso Eve   Søster til Søster 456 13 484
Siv Limstrand Gateprest og fagansvarlig 922 00 170
Steinar Nilssen OBU 950 31 316
Stine Sundan  ByBo 404 68 910
Stine-Marte Willumsen (PERMISJON) Home-Start Familiekontakten 971 18 875
Sveinung Tennfjord Kirkens SOS 911 26 866
Thomas Selnes Bakken  Fagansvarlig Østbyen frivilligsentral 936 94 159
Thorkild Lote Søster til Søster 932 28 105
Tove Athammer Havstein 407 20 350
Trond Nordsteien Nardo 416 59 998
Trude Lund OBU 459 76 861
Unni Solheim Administrasjonskonsulent 924 01 400
Veslemøy Dalseg OBU 982 91 870