Om Bymisjonen i Tromsø

Kirkens Bymisjon har et klart oppdrag: Vi skal gjøre en forskjelli i livet til mennesker som strever.

Gjennom vårt arbeid for barn, ungdom, familier, flyktninger, mennesker med rusproblemer skal vi bidra til å lindre nød og synliggjøre urettferdighet. Vi ønsker å utløse glede og overskudd. Vi spør ikke så mye, men bestreber oss på å lytte.

Vi vil at mennesker skal erfare at det finnes en himmel over livet- og omsorg og respekt mennesker i mellom. Vi opplever hver dag at gode ting skjer der hvor mennesker møtes.

Vi vet at godt samvær og gode opplevelser beriker livet.