Rusomsorgen

Bymisjonen har utøvet omsorgsarbeid i rusfeltet siden oppstarten i 1988. Lavterskel i rusomsorgen er fremdeles svært sentralt i arbeidet vårt og vi har ingen ambisjoner om å drive behandling eller terapi mot rusmisbruk. 

Kirkens Bymisjon i Tromsø driver rusomsorg på ideell basis med støtte fra frivillige som tilbyr omsorg i kraft av seg selv som medmennesker. Det er frivillig å bruke tjenestene som Bymisjonen tilbyr.

Vi utfører ingen lovpålagte oppgaver, og er derfor et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.  Den omsorgen som vi tilbyr, gis i form av nærvær, mat, samtaler, sjelesorg, adgang til dusj og toaletter og et sted for vask av klær. Det er ingen krav om rusfrihet hos oss, men det er et absolutt krav om god oppførsel. Alle som ønsker å komme på besøk har adgang, men unge rusavhengige mennesker under 18 år ser vi helst at andre aktører fanger opp. Vi har oppsøkende virksomhet, aktiviteter, gudstjenester, fokus på velvære og selvtillit for kvinner, tilrettelegging for møter med Gatejuristen og Sosialmedisinsk senter, markeringer og fester.

Gatefotballaget Bak Mål trener i Skarphallen og på Alfheim i løpet av året, og herrelaget spilte i 2. divisjon i bedriftsserien og kom på 6 plass i 2016. Laget deltok også i NM i Gatefotball i Stavanger i Juni.

Torsdagskvelder rigges ofte til med sang, musikk og jamming