Prestetjenesten

Kjersti Marie Lægdene er bymisjonsprest i Kirkens Bymisjon i Tromsø. Hun sier: «Kristen tro kan gi en himmel over livet, troen kan være som ei hand å holde i og noe som kan gi en retning for livet, uansett hvilke livsvilkår en lever under.»

Bymisjonspresten er åpen for samtaler om livet, eksistensielle spørsmål og samtaler om tro. Du kan få forbønn, velsignelse eller nattverd hos bymisjonspresten. Bymisjonspresten leder jevnlig gudstjenester knyttet til ulike tiltak på bymisjonen.

Hver tirsdag kl.14.00 er det Hverdagsbønn i Bymisjonskapellet i Parkgata 22. Midt i en travel hverdag kan du komme til kapellet, sette deg ned, synge en salme, be en bønn, tenne et lys eller bare være stille i Guds nærvær. Hverdagsbønn ledes av bymisjonspresten og varer ca 15 minutter.

Hun kan treffes på mobil: 477 58 669 eller på mail: kjerstimarie@bymisjontromso.no.