Demokratiskolen

Kjernen i virksomheten på Demokratiskolen er Kreativt verksted, et lavterskeltilbud til kvinner som er ny i Tromsø og ofte også ny i landet vårt. Her møtes kvinner fra mange steder i verden, med ulike livshistorier og behov, til sosialt samvær og ulike aktiviteter hver onsdag ettermiddag mellom kl. 13.30 og 19.00.

Av og til drar vi på tur sammen, går på en utstilling eller er med på noe annet som gjør oss bedre kjent med byen

Ta kontakt med Tordis på epost eller tlf 776 84 888 for mer informasjon.

 

 

Kvinneloftet har en målsetting om å være:

Et sted hvor kvinner kan møte andre kvinner og skape seg et nettverk.

En møteplass for kvinner som skal skape glede og personlig vekst.

Et sted å praktisere norsk språk og utvide innsikten i norsk samfunnsorganisering og demokratiforståelse

Et sted å dele et godt måltid.

Et sted for å bli sett og hørt og ha samtaler i trygge omgivelser.

Et sted å dele opplevelser og skape inspirasjon.

En arena hvor det skapes kontakt og samhandling mellom norske kvinner, flyktninger og innvandrerkvinner.

Her er høstprogrammet vårt.