Kirkens SOS

Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Vi tilbyr en anonym og uforpliktende samtale - på vår krisetelefon 815 33 300 eller via en SOS-melding fra våre nettsider www.kirkens-sos.no.

Kirkens SOS er opptatt av hvordan de som kontakter oss har det - ikke av hva vi selv mener eller tror.

Vi er her. Alltid!

 

Kirkens SOS ble startet i 1974 og er Norges største krisetjeneste.

Kirkens SOS er en del av kirkens diakonale virksomhet.

Vi ønsker å fremme livsmot og håp for den som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise.

Kirkens SOS er en selvmordsforebyggende krisetjeneste.

Kirkens SOS i Norge er en sammenslutning av 13 selvstendige SOS-sentre rundt i landet.

 Kontaktperson Svanhild Hanssen Posti tlf: 482 23 126 eller epost