Home-Start Familiekontakten

 

Å bli foreldre kan være krevende og by på mange utfordringer. Mange familier flytter og opplever å miste sitt sosiale nettverk på veien, noe som også kan bidra til at småbarnsperioden blir ekstra sårbar.

Home-Start Familiekontakten er et tilbud til familier med små barn. Dette tilbudet er ment til å være et supplement til det offentlige hjelpeapparat.

Home- Start Familiekontakten tilbyr hjelp ved at en frivillig familiekontakt kommer hjem til familien én gang per uke, i 2-4 timer inntil et halvt år, Denne familiekontakten er en likeverdig og kvalifisert person som tilbyr støtte og praktisk hjelp, alt etter hva familien har behov for. Av og til er det bare de små forskjellene som gjør at vi mestrer hverdagen bedre.

Tiltaket ledes av en fagutdannet koordinator, og  familiekontaktene er frivillige som selv har erfaring med barn.  Alle familiekontakter tilbys et forberedelseskurs innen de starter opp som familiekontakt.

Tema på kurset:

  • Hva er Home-Start Familiekontakten
  • Verdier og holdninger
  • Kommunikasjon
  • Ulike familiekonstellasjoner
  • Den frivillige rolle

Vil du vite mer om Home-Start Familiekontakten kan du gå inn på Home-Start Norge sin nettside http://home-start-norge.no/

For mer informasjon om Home-Start i Tromsø kan du ta kontakt med koordinator Julianne Kalstrøm tlf 481 93 474