Arrangementer

Bilde fra Moteshowet "Den Store Dagen" fra 2011. Fotograf: Marja K. Reibo. 

Det er kanskje noen som undrer seg hvorfor vi på Bymisjonen i Tromsø omgir oss med store kulturproduksjoner. Vi gjør det fordi kultur er viktig for oss. Vi ser på oss selv som en kompetansebedrift innenfor lavterskel gatenært omsorgsarbeid.

Vi ønsker også å være en kompetansebedrift som definerer «det åndelige mennesket» inn i omsorgsutøvelsen. Mange mennesker får sine åndelige behov møtt gjennom sin religion. Mange mennesker møter det å være åndelig gjennom kulturopplevelser, - eller begge deler. Uansett hører åndelighet og nærhet til kultur med til det å være menneske. På Bymisjonen i Tromsø tar vi kulturelle opplevelser på alvor.

Vi takker alle som hjelper oss med å være en liten kulturbærer i det kulturorienterte Tromsø. Mange av Bymisjonens gjester har hatt sine første kulturopplevelser på teater og konserter nettopp fordi hjelpere og samarbeidspartnere av Bymisjonen har anerkjent at mennesket trenger kulturelt påfyll og så har de invitert til besøk, - også til folk som lever på gata.

Videre er det fantastisk at kulturpersoner i Tromsø viser at de setter pris på arbeidet vårt og gjestene våre ved å bruke sine talenter for å skaffe penger til vår virksomhet. Det føles godt å bli møtt med solidaritet på denne måten. Samtidig er det en stor anerkjennelse av vår visjon: At mennesker erfarer omsorg, respekt og rettferdighet. Det er stort, men likeverdig. Noen trenger å få, noen trenger å gi.