Støtt oss i Stavanger

Gjennom respekt, rettferdighet og omsorg jobber vi for å skape en by med rom for alle. Alt arbeid med mennesker krever tid og tålmodighet, og vi ønsker derfor å være forutsigbare gjennom langsiktig planlegging. Vi er takknemlige for alle gaver vi får, og for alle som gjør det mulig for oss å utføre oppdraget vårt. I menypunktene under Støtt oss i Stavanger kan du lese mer om hvordan du eller din bedrift kan støtte vårt arbeid.

Skattefradrag for frivillige gaver

Gaver på opp til 20.000 kroner til Kirkens Bymisjon gir rett til skattefradrag. Kirkens Bymisjon er pålagt av skatteetaten å sende alle givere en oversikt over årets totale gavebeløp ved  begynnelsen av året.

Har du gitt oss ditt fødselsnummer, rapporterer vi din gave til skatteetaten. Fradraget blir da ført automatisk inn i den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Se også skatteetatens egne sider om regler for skattefradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner.