Sponsorlauget

Kirkens Bymisjon Rogaland har etablert et sponsorlaug for å legge til rette for et godt samarbeid med næringslivet. Dette har skjedde i samarbeid med:

 

Ole Ertvaag                                           HitecVision

Odd Torland                                         Smedvig

Svein Strøm                                          Bavaria 

Finn Eide                                               Deloitte

Sissel Leire                                           Kruse Smith

Trond Jacobsen                                   Westco

 

Det er allerede ca25 bedrifter med i sponsorlauget. Sammen gjør vi et løft for andre, for mennesker og menneskeverd og gjennom dette gjøre regionen vår til en bedre sted for alle. Gjennom et gjensidig og langsiktig samarbeid ønsker vi å tilføre deltakere i sponsorlauget kunnskap og innsikt som skal inspirere og engasjere de ansatte. Sponsorlauget støtter Kirkens Bymisjon sitt arbeid i Stavanger-regionen som  blant annet innbefatter arbeidet til Natteravnene, Gatepresten, Gatejuristen og Ventilene. Sponsorlauget gjør oss i stand til å møte regionens mange utfordringer med gode og effektive tiltak. Behovet er stort, derfor trenger vi flere støttespillere. Vil du vite mer? Ta kontakt med torstein.plener@bymisjon.net

 

 

 

  

 

            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

  

       

       

          

         

  

 

 

 

    

   

 

  

Køhlergruppen

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 Tveteraas

Eiendomsselskap AS