Kirkens Bymisjon i Stavanger

Visjon 

Vi vil arbeide for at menneskene i byen erfarer respekt,rettferdighet og omsorg. 

Mennesket er skapt til fellesskap.Vi er innfelt i naturen og kulturen,det er et grunnvilkår ved livet.Vi tror at alle mennesker behøver å tilhøre fellesskap, store eller små,steder hvor vi kan bidra og ta imot. Vi ser for oss et samfunnsom er raust og romslig, med plass for alle.Et samfunn hvor alle er deltakere og ingen bare tilskuere.Vi ser at gode fellesskap i seg selv er helbredende og at det gode liv bare er mulig når mennesker får høre tilog får bety noe for noen. 

Virkemidlene 

Når vi ser virkeligheten rundt oss blir vi engasjerte og virksomme på en faglig og ansvarlig måte. 

Vi blir sett og vi ser, slik kommer verden til ossog vi til den.Vi blir til et jeg - i et vi, fellesskap og individ.Det er i møtet med virkeligheten vi innser at vi er innfelt i et større felleskap, med de plikter og rettigheter det medfører. Vi ser, altså er vi - et vi og et jeg. 

Forankringen 

Vi tror at menneskene er skapt likeverdige, i Guds bilde - til fellesskap med hverandre. 

Våre blikk skal være styrt av de dokumentene som ligger til grunn for alt vårt virke. Vi skal utvikle et årvåkent, kritisk og kjærlig blikk. Vi ser etter mennesker som ikke får muligheter til å utvikle det potensialet de er skapt med. Vi ser etter muligheter der mennesker kan vokse og bli del av gode og kreative fellesskap, hvor de kan bruke sine evner og anlegg. Det vi ser forplikter til handling. Dette er også uttrykt i Den norske kirkes «Plan for Diakoni»: «Mennesker er gjensidig avhengige av hverandre. Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli møtt med nestekjærlighet og barmhjertighet. Neste kjærlighet i praksis handler både om små, enkle og om store, krevende tiltak. Barmhjertigheten ydmyker ikke mottageren, men ivaretar den andres verdighet». 

Fortellingen 

Den barmhjertige samaritaner et forbilde. - og da han fikk se ham, gikk han ikke forbi. 

Etikk består ikke primært av regler og bud. Vel så viktig er fortellingene. Enhver kultur utvikler sine fortellinger som formidler kollektivets verdier. Det skjer gjennom religiøse skrifter, i folkeeventyr og i fortellinger om folkets handling i krisesituasjoner. Vi har også våre private fortellinger, hvordan mor, far, bestemor osv, håndterer gitte krevende situasjoner. Fortellingene er alltid verdiladet. I vår kultur er fortellingen om den barmhjertige samaritan fundamental. Ingen bud kan måle seg med hva den har betydd for forståelsen av vår forpliktelse i forhold til den andre. Hele fortellingen om den barmhjertige samaritan er hentet fra Lukas kapittel 10. 

Symbolene 

Symbolene våre, brosteinen, rosen, lyset og korset, skal hjelpe oss til å se virkeligheten og fastholde håpet. 

Kirkens Bymisjon har valgt sine symboler, brosteinen, lyset, rosen og korset. Symbolene uttrykker de verdiene vi styres av og strekker oss mot. Menneskene er skapt i Guds bilde og fødes med en gitt verdi. Det er en verdi som er konstant og uavhengig av den enkeltes suksess eller falitt. Menneskene er skapt til fellesskap med Gud og hverandre. Med livet er det gitt muligheter, som kan virkeliggjøres fra vugge til grav. Dette skjer i samliv og samhandling med andre, hvor det skapes rom for glede og livsmot.