Bli frivillig!

De frivillige er bærebjelker i vårt arbeid. Frivilligheten er helt avgjørende for at Kirkens Bymisjon skal kunne ha det tilbudet som vi har i dag. De frivillige er voksne i alle aldre med ulik bakgrunn, livssituasjon, nasjonalitet og livssyn.

Alle som jobber frivillig i Kirkens Bymisjon går hjem uten lønn, men de går aldri tomhendt. I møte med medmennesker får de med seg verdifulle opplevelser, tanker og perspektiver. 

Jeg ønsker å bli frivillig eller høre mer om det frivillige arbeidet i Kirkens Bymisjon Stavanger:

Etternavn:
Fornavn:
Alder:
Adresse:
Postnr:
Poststed
E-post:
Telefon:
Din beskjed: