Våre mål og visjoner

"Vårt mål er på sikt å kunne skape en organisasjon som møter mennesker med kjærlighet, respekt og nærvær".

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som skal fremme solidaritet og medmenneskelighet ovenfor mennesker i kriser og nød. Gjennom tiltak i samarbeid med offentlige myndigheter, kirke og enkeltmennesker, ansatte og frivillige, skal målet virkeliggjøres.

Gjennom en etablering i Porsgrunn håper vi på å kunne bidra til å fremme visjonen for kommunen vår: Sammen om Porsgrunn, der fellesskap, likeverd, mangfold og raushet er sentrale verdier.

Kirkens Bymisjons arbeid i Porsgrunn skal gjennomsyres av respekt, nestekjærlighet, nærvær, tro og håp. Verdiene våre er grunnlaget for vårt menneske -og samfunnssyn, og kan oppsummeres med et verdig liv for alle.

Kirkens Bymisjon skal utføre handlinger i hele Porsgrunn kommune i solidaritet, nestekjærlighet og medmenneskelighet uten tanke på gjenytelse eller goder. I alt vårt arbeide håper vi å søke ressurser og muligheter, og bidra til å utløse livsmot og mestringsevne.

Kirkens Bymisjons oppdrag kan samles i ordene avdekke, lindre og forandre. Vårt mål er på sikt å kunne skape en organisasjon som møter mennesker med kjærlighet, respekt og nærvær.