Ved dugnad i Oklungen

I 2016 fikk Kirkens Bymisjon 200 sekker med ved fra Ivar Gundersen i Oklungen. Ved sekkene ble solgt og det var mange som ønsket seg ved og kjøpte gladelig til inntekt for Kirkens Bymisjon. Dette ble en kjærkommen inntekt til vårt arbeid med å utvikle andre tiltak og til en bærekraftig Bymisjon i Porsgrunn.

Forskning viser (NTNU 2016) at mange innvandrere/flyktninger opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket.  Aktivitet i skog og mark syntes derfor å være et unikt virkemiddel til å skape et mer inkluderende fellesskap som både gir helse, kulturinnsikt og nye relasjoner.

I samarbeid med deltakere fra Porsgrunn mottak (SANA) og elever ved voksenopplæringen i har vi startet opp dette tiltaket. Erfaringer fra prosjektet vi har hatt med Urædd fotball og samtaler med både flyktninger og asylsøkere, frivillige og kommune ønskes mer fysisk aktivitet i skog og mark. 

Gjennom en satsning på skogrydding og vedhogst er vi med på å skape denne arenaen for fysisk aktivitet og språktrening, samtidig som vi er med på å vedlikeholde skog og mark og produsere ved til brensel.

Vårt mål er at dette tilbudet skal være en meningsfull aktivitet, der inkludering, norsk støtte og kunnskapsbygging bl.a. om natur og miljø skal være i fokus.  Tiltaket viser seg å være svært populært.

Ved- dugnaden er også med på å skaffe viktige inntekter for Kirkens Bymisjon i Porsgrunn noe som vil være viktig i utvikling og etablering av ulike tiltak.

Dugnaden er fra kl. 10.00 – 14.00. Det blir felles avreise fra Folkets hus 09.30. dugnadsdagen. 

Vi holder mat og drikke til bålhygge som er en selvsagt det av jobben.

Alle frivillige i Kirkens Bymisjon er forsikret. Motorsag skal bare benyttes av Ivar Gundersen og hans medhjelper.

Har du lyst og mulighet er det flott om du kan delta. Garanterer gode pølser – god kaffe og høy hyggefaktor.

Ta kontakt med Per Gunnar Disch. Per.G.Disch@usn.no