Samarbeid med Porsgrunn Voksenopplæringssenter

Kirkens Bymisjon i Porsgrunn og voksenopplæringssenteret i Porsgrunn har utviklet et godt samarbeid, et samarbeid vi ønsker å utvikle videre.  Vi har mange ideer vi ønsker å sette ut i livet sammen i løpet av 2017.

I tillegg til Kirkens Bymisjon samarbeider Voksenopplæringssenteret med Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Kristent Innvandrerarbeid.

Voksenopplæringssenteret i Porsgrunn er ressurssenter preget av mangfold i brukergruppene og i arbeidsmetoder og voksenpedagogikk. Opplæringssenteret tilbyr kompetanseheving for voksne på ulike områder gjennom norskopplæring for innvandrere. I tillegg skal senteret bidra til at skolens deltakere integreres i samfunns- og arbeidsliv gjennom dialog og samhandling på skolen og med arbeidsliv og frivillighet.

Visjonen til voksenopplæringssenteret er: "Mestring gjennom læring og kunnskap"

Frivillige fra Kirkens Bymisjon var i oktober inne og bidro med opplæring i strikking i forbindelse med aksjonen: Gled en som gruer seg til jul - skjerfaksjonen og dermed var samarbeidet i gang.

Kirkens Bymisjon er ønsket for å bidra inn i dette med ulike aktiviteter som både fremmer inkludering i samfunn og aktiviteter og også styrker norsk kunnskaper.

Våre dager på Voksenopplæringen er onsdag og torsdag mellom 12.30 og 14.15. Onsdag er det diskusjonsgruppe, brettspill, sjakk og turgruppe. Torsdag er det kreative aktiviteter med håndarbeid.

I tillegg til det har Kirkens Bymisjon ansvar for en gruppe elever siste lørdag i måneden. Da er vi ute i Oklungen på vedhogst, mellom 09.30 – 14.00. Her er det hogst, mat og hygge rundt bålet.

Ta gjerne kontakt om du synes dette kunne være moro å delta på: Per.G.Disch@usn.no