Kontakt oss

Vil du være med på laget eller å vite mere om vårt prosjekt, vil vi gjerne at du tar kontakt med:

Prosjektleder:

eisven2@online.no
   

Prosjektmedarbeider:

Per.G.Disch@hit.no
  Tlf: 902 58 954

Adresse: 

Kirkens Bymisjon, Porsgrunn.
Postboks 88, 3901 Porsgrunn

   

Vil du være med å støtte oss? 

Vårt kontonummer er 2801 43 53374
   

Vårt organisasjons- nummer: 

916 745 885