Ofte stilte spørsmål

 

Hvor ofte må jeg være frivillig?
De fleste frivillige jobber en gang i uken, men mange kommer også annenhver uke eller når de ringes etter. Som regel setter avdelingen opp en ”turnus” så den enkelte kan skrive seg opp når det passer. Vi anbefaler nye frivillige å engasjere seg minst to ganger i måneden for å få en kontinuitet i arbeidet. Det er muligheter å jobbe frivillig på dag-, ettermiddag-, kveldstid og i helger.

Må jeg være kristen?
Kirkens Bymisjon er ikke opptatt av verken frivillig eller ansattes livssyn, men at vi deler våre verdier; respekt, nærvær, nestekjærlighet, tro og håp. Du må kunne være lojal mot disse verdiene og ta imot samtaler for eksempel tilknyttet våre gjesters livssyn – men på deres premisser.

Hvor bindene er det å være frivillig?
Å være frivillig skal være et overskuddsprosjekt. Du skal ikke jobbe mer enn du har tid og lyst til. Du kan si i fra når du kan – og når du ikke kan jobbe, og våre frivillighetsansvarlige er gode til å sørge for at du ikke får dårlig samvittighet.

Hvem passer frivillig arbeid for?
Vi har frivillige fra 16 – 80 år, menn og kvinner, studenter, pensjonister, yrkesaktive og uføre. Med andre ord kan så nær som alle være frivillige! Det er viktig at man vurderer om man faktisk har tid og lyst, men det kan man lett finne ut ved å registrere seg til en uforpliktende samtale. Du kan selvfølgelig også få en attest for din frivillige innsats, som kan være viktig når du skal søke jobb etter utdannelse.

Må jeg ha jobbet med lignende arbeide før?
Nei, det trenger du ikke. Det viktigste du har med deg er dine egne erfaringer og en lyst til å møte andre mennesker. Dine erfaringer er verdifulle for andre mennesker.

Send oss gjerne en mail hvis du har spørsmål: