Vil du bli frivillig hos Kirkens Bymisjon i Porsgrunn?

Gjør noe meningsfullt sammen med en annen – og få mye tilbake!

De frivillige er Kirkens Bymisjons hverdagshelter og bærebjelken i arbeidet vårt. Frivilligheten er helt avgjørende for at Kirkens Bymisjon skal lykkes i Porsgrunn.

Alle som jobber frivillig i Kirkens Bymisjon går hjem uten lønn, men de går aldri tomhendt. I møte med medmennesker får du med deg verdifulle opplevelser, tanker og perspektiver hjem.

Som frivillig i Kirkens Bymisjon i Porsgrunn får du: 

  • Konkrete oppgaver,
  • Gjøre noe som du er god til,
  • Være en ressurs og et medmenneske eller grupper,
  • God oppfølging, 
  • En attest for din frivillige innsats, 
  • Bli kjent med mange nye mennesker

Du behøver ikke å gjøre mer enn du ønsker eller forplikte deg over lang tid. Du trenger ingen tidligere erfaring og vi er åpne for alle typer mennesker med ulike trosbakgrunner

Er dette noe for deg?
Ta gjerne kontakt ved å fylle ut og send inn skjemaet under, så kontakter vi deg!

Du kan også sende en e-post til: hakon@skbat.no

Se også ofte stilte spørsmål om frivillig arbeid i Kirkens Bymisjon »»

Navn:
Adresse:
E-post:
Telefon:
Når passer det at vi ringer?
Alder:
Kommentar: