Kirkens Bymisjon i Porsgrunn

Foto: Charlotte Nagell

Porsgrunn kommune er i likhet med andre kommuner i endring. Dette kan by på ulike utfordringer for innbyggerne.

På bakgrunn av levekårsundersøkelser og ungdomsundersøkelser i Porsgrunn vet vi at hverdagen for noen preges av sosial, økonomisk og aldersmessig eksklusjon. Dette kan gi seg uttrykk i en hverdag preget av ensomhet, isolasjon, sykdom eller fattigdom.

Mange mennesker mangler av ulike årsaker viktige ytre forutsetninger, ressurser og muligheter for å ta del i samfunnet ut fra egne ønsker og behov: En trygg økonomi, bolig, helse, utdanning og arbeid. Vennskap og sosialt nettverk. Deltakelse i kulturelle aktiviteter. Tilgang til politisk påvirkning. Tilhørighet til et religiøst fellesskap.

Dette noe vi ønsker å ha fokus på i all vår virksomhet.

Om oss

Det er mange som har jobbet for at Kirkens Bymisjon i Porsgrunn skal bli en realitet og vi har vært et stort samarbeidende felleskap i dette. 

I forbindelse med etableringen har vi opprettet to organer som skal jobbe med utviklingen i Porsgrunn. Ett driftsutvalg som skal bistå medarbeiderne i det daglige arbeidet og en ressursgruppe som skal bidra til strategisk utvikling sammen med driftsutvalget og medarbeiderne. Sist men ikke minst har vi fått mange frivillige som ønsker å bidra – men vi trenger flere.  I menyen på nettsiden kan du melde deg på.

Driftsutvalget består av: Einar Svendsen( leder), Anne Vikan, Harald Martin Thiis-Evensen, Håkon Stornes og Per Gunnar Disch. I tillegg har vi følgende i ressursgruppen: Ivar Gundersen, Ellen Haugen, Terje Nygård,  Andreas Bjerløv Karlsen, Svein Tore Uldal, og Johannes Sørhaug.

Kontakt oss