Bli frivillig

Innsats midt i byen

Kirkens Bymisjon møter folk hver dag – gjerne midt i Oslo sentrum. Ulike folk trenger ulik støtte eller bistand i form av samtaler og råd, følge til øvrig hjelpeapparat eller rett og slett et tilgjengelig medmenneske – som kanskje også kan servere en kaffekopp.

Vi trenger flere trygge voksne frivillige medarbeidere til det sentrumsnære bymisjonsarbeidet.

Meld deg som mulig ny frivillig ved å fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg for en samtale.

Om du vil lese mer om stedene dette kan omfatte, se gjerne:

Sporet, 24Sju, ByBo, Møtestedet, Aktivitetshuset Prindsen, Gatejuristen, Helsesenteret, Safir, Bymisjonssenteret i Tøyenkirken eller på Romerike, Åpen kirke i domkirken

 

 

Ja, jeg vil bli frivillig:

Fornavn:
Etternavn:
E-post:
Tlf.:
Alder:
Evnt. kommentar