Bli frivillig

Innsats for barn

Alle barn har behov for å bli sett og hørt og elsket. Voksne som lever et godt liv til tross for en vanskelig oppvekst, kan ofte fortelle at de opplevde noen som så dem, lyttet til dem og snakket med dem da de var barn.

For at flere barn skal kunne bli sett og flere foreldre kan trygges i rollen som foreldre, trenger vi flere voksne som har engasjement og tid å gi.

Det er stort spenn i hva vi gjør, eksempelvis støtter vi småbarna familier med ekstra utfordringer samt drifter en utlånssentral av sportsutstyr for barn- og unge.

Meld deg som mulig ny frivillig medarbeider ved å fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg for en samtale.

Om du vil lese  mer om stedene dette kan omfatte, se gjerne: Frivilligsentralen på StovnerUllern eller utlånssentralen Skattkammeret.

 

Ja, jeg vil bli frivillig:

Fornavn:
Etternavn:
E-post:
Tlf.:
Alder:
Litt om deg selv: