Nabosamarbeidet i Bjørvika

Elleve bedrifter deltar på det unike Nabosamarbeidet i Bjørvika-området. Vi inviterer nå flere bedrifter i og rundt den nye bydelen til å være med å skape en forskjell!

- Nabosamarbeidet er unikt. Når flere bedrifter tenker gode tanker sammen, oppstår innovative ideer som er med å gjøre en forskjell, sier Hanne Solem, leder for samfunnsansvar i Deloitte.

Bedriftene bidrar med det de er gode på. De får vist sitt samfunnsansvar og engasjerer sine ansatte i aktiviteter som skaper synlige resultater i nabolaget. Både vanskeligstilte og priviligerte nyter godt av samarbeidet og det felles målet om å skape et tryggere og bedre nærmiljø for alle. 

Konsulentselskapet Sopra Steria gir dataundervisning til kvinner med prostitusjonserfaring.En kontrastfylt bydel
Bydelen, med Operaen og barcode-bygningene som flaggskip, har et næringsliv som gjør den tung på både kompetanse, kapital og muligheter. Men bydelen er også preget av store sosiale utfordringer som rus, fattigdom og arbeidsledighet. 

Tilbud og tiltak for vanskeligstilte
Kirkens Bymisjon er tilstede med flere tilbud og tiltak for vanskeligstilte mennesker i området. Bedriftene som er med i nabosamarbeidet, bidrar med langsiktig støtte til arbeidet, blant annet gjennom økonomiske midler, kompetanseoverføring, tilrettelegging av fasiliteter og tjenester, og frivillig engasjement fra ansatte.

Initiativet er nyskapende i sitt slag, og brukes nå som pilot for tilsvarende nærmiljøsamarbeid i andre byer.  

 Disse tiltakene får støtte

Kontakt oss