Samarbeidspartnere

Her er en oversikt over våre langsiktige samarbeidsavtaler og på hvilke måte den enkelte bidrar:

Samarbeidspartnere:

 • Økonomisk støtte til boligsosialt arbeid flere steder i landet.
 • Kjøp av produkter laget på Kirkens Bymisjons virksomheter.
 • Naturalia i form av mat og forbruksartikler til Bymisjonens virksomheter.
 • Økonomisk støtte.
 • Naturalia i form av mat og kjøkkenutstyr til Bymisjonens virksomheter.
 • Frivillig engasjement
 • Økonomisk støtte.

  

 • Lokaler og økonomisk støtte til Bymisjonens oppsøkende virksomhet på Oslo S, Sporet.
 • Økonomisk støtte
 • Nabosamarbeid
 • Frivillig engasjement: sjakklubb og leksehjelp
 • Initiativtaker Finn Røgenæs, Dampskibsaktieselskabet Theologos m.fl. arrangerer sponsede adventskonserter til inntekt for Kirkens Bymisjon.

 

 

 

 

Oslo Handelsstands Forening

Flytoget

MøllerGruppen

 • Nettverk og ideer
 • Økonomisk støtte
 • Økonomisk støtte
 • Nabosamarbeid
 • Frivillig engasjement
 • Økonomisk støtte
 • Gir folk arbeid gjennom kjøp av produkter laget på Kirkens Bymisjons virksomheter


 • Økonomisk støtte
 • Nabosamarbeid
 • IT-kurs for innvandrerkvinner
 • Økonomisk støtte
 • Kompetanse
 • Nabosamarbeid
 • Gir folk arbeid gjennom kjøp av produkter laget på Kirkens Bymisjons virksomheter
 • Økonomisk støtte
 • Nabosamarbeid
 • Frivillig engasjement: sjakklubb og leksehjelp

 

 

 

 

 • Økonomisk støtte
 • Nabosamarbeid i flere byer
 • Kaffe til Bymisjonens virksomheter
 • Oppstart, finansiering, kompetanse og forretningsutvikling for sykkelverkstedet PAAHJUL. 

 • Økonomisk støtte
 • Byutvikling
 • Nabosamarbeid
 • Økonomisk støtte inkl. Oslo, Fredrikstad, Bergen, Stavanger.
 • Økonomisk støtte
 • Frivillig engasjement barn/unge 
 

 

 

 • Økonomisk støtte
 • Frivillig engasjement
 • Mat til Kirkens Bymisjons virksomheter
 • Økonomisk støtte
 •  Økonomisk støtte
 • Arbeidsinkludering
   
 • Økonomisk støtte til arbeidstiltaket Lønn som Fortjent 
 • “Gaterusken”
 • Kompetanse og tjenester
 

 

Andre større bidragsytere:

 

 

 • Betydelig og langvarig støtte til Kirkens Bymisjons familiearbeid ved Nanna Maries Hjem, dagens Familiehuset Nanna-Marie. 
 • Årlige bidrag til Skovheim Allsenter. 
 • Har muliggjort oppstart og bidratt til driften ved flere virksomheter, bl.a.  Møtestedet, Gatejuristen, Sporet, Natthjemmet, Camp Hudøy og Bymisjonssenteret Romerike.
 • Øremerket støtte til Kirkens Bymisjons arbeid for barn og unge i flere bydeler rundt i Oslo i regi av frivilligsentralene
 • Kirkens Bymisjons frivilligsentral på Stovner mottar flerårig støtte til sin sommeraktivitet « Sommer på Stovner». 
 • Frivilligsentralen på St.hanshaugen får prosjektstøtte til aktiviteter i regi av utlånssentralen av sportsutstyr til barn og ungdom, Skattekammeret.
 • Frivilligsentralen på Ullern får støtte til leksehjelpaktiviteter gjennom innkjøp av utstyr. 

 

 

 

 • Støtter utvikling av sosialt entreprenørskap i Kirkens Bymisjon gjennom et treårig samarbeid med Lønn som Fortjent
 • Treårig prosjektsamarbeid
 • Økonomisk støtte til Møtestedet og Lønn som Fortjents engleproduksjon
 • Treårig prosjektsamarbeid

 

 • Mangeårig støttespiller til Gatejuristen
 • Prosjektstøtte til Møtestedet kafé
 • Lønn som fortjents engleverksted
 • Langsiktig bidragsyter  til Kirkens Bymisjon juleaksjon Lys i Mørket
 • Flerårig prosjektstøtte til Gatejuristen, Aksept, Grønn Omsorg og Camp Hudøy
   
 • Betydelig og langsiktig støttespiller til Kirkens Bymisjons familiearbeid
 • Muliggjort oppstart og utvikling av Myrsnipa familiearbeid
 • Bidrat til Sporet prosjekt Ung på Oslo S
 • Muliggjort opprettholdelsen av tilbudet Robust - forebyggende arbeid for barn og unge
 • Mangeårig viktig støttespiller til flere av Kirkens Bymisjons virksomheter
 • Den brede støtten er gitt til Gatejuristen, Nadheim, Sporte, samt flere andre ulike tiltak i regi av Kirkens Bymisjon flere steder i Norge.

 
 • Gatejuristen har mottatt støtte til arbeidet sitt gjennom flere år
 • Nadheim har gjennom støtten kunnet sette fokus på utvikling av frivilligheten
 • Robust mottok støtte til sitt forebyggende arbeidet i 2014