Meny

 

Sylvi Listhaug berømmer Stovner Frivilligsentral

- Arbeidet som skjer ved Stovner Frivilligsentral er eksempel på gode integreringstiltak, sa Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug da hun møtte frivillige og ansatte.

Publisert dato:  15.06.2016

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug møtte frivillige og ansatte på Stovner Frivilligsentral.  Bak (f.v.) Mohamed Dheeg Aagane, Rebecka Pausen, BU-leder Rashid Nawaz, Emilie Rygh Hestnes, Tor Stavnsborg. Foran (f.v.) Adelheid Firing Hvambsal, Haifaa Alkuheli, Hibo Bashir, Sylvi Listhaug, Miram Haddeland Paulsen, Adem Kediye.

100 frivillige er knyttet til Stovner Frivilligsentral som er drevet av Kirkens Bymisjon i samarbeid med Stovner bydel. Frivilligsentralen på Stovner er en lokal møteplass, som er åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig arbeid. På frivilligsentralen legger en grunnlag for, mobiliserer og samordner frivillig aktivitet. 

Ved sitt besøk på sentralen fikk Sylvi Listhaug presentert eksempler på en rekke aktiviteter som er bidrag til integreringsarbeidet i bydelen, blant annet prosjektet «Sommer på Stovner» med ferieaktiviteter og utflukter også for familier som ikke kjenner til ferie- og fritidstilbud i nærmiljøet og i Oslo.

«Look to Stovner»

- Det er grunn til å si «look to Stovner» for det inkluderingsarbeidet som skjer ved denne Frivilligsentralen. Det legges stor vekt på kommunikasjon  ut i lokalmiljøet og å invitere til bruk av den enkeltes ressurser. Det er det som virker som utvikles videre, sa generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal.

Hibo Bashir er frivillig på tredje året hos Stovner Frivilligsentral, og forteller om hvordan hun gjennom å delta på aktivitetene på Stovner Frivilligsentral lærte å for eksempel dra på hytteturer. – Det å bli kjent med andre på hytteturer er viktig og verdifullt. Mine foreldre kommer fra Somalia, og vi har stort behov for å ha ferietilbud. Jeg gleder meg til hytteturen til Hudøy i juli, forteller Bashir.

Følg oss på Facebook

Hibo utfordret også med advare mot for sen integreringsaktivitet overfor barnefamilier. - Det er skadelig å la barn og unge stå utenfor sammenhenger og fellesskap for lenge. Hvis de ikke får oppleve deltakelse og inkludering tidlig taper vi en utvikling og det kan få langvarige konsekvenser, sa hun.

- Frivilligsentralen er en unik sosial arena hvor folk møtes på tvers av generasjoner og kulturer. Alle har behov for å bli behøvd, sier Emilie Rygh Hestnes prosjektleder i Stovner Frivilligsentral. – Vi legger til rette for møtene mellom menneskene. På dagsturene som vi arrangerer deltar mellom 20 – 70 personer alt etter hvordan været er, forteller Rygh Hestnes som understreker behovet og viktigheten for å skape flere slike møteplasser.

- For å lykkes med integreringsarbeidet må vi komme tidlig inn med tiltak, sier Hibo Bashir som er frivillig på Stovner Frivilligsentral.

Ferierer på norsk måte

- Jeg skulle egentlig bare være med en liten stund som frivillig, men så var det så givende at jeg har blitt her lenger. Jeg får mange venner, og jeg ser viktigheten av et tilbud til hele familiene – ikke bare barna som får dra på sommerleirer. Her lærer en å feriere på norsk måte, sier Rebecka Paulsen.

- Adem Kediye forteller at han har bodd i Norge i fire år, og gleder seg til at tre av sine barn får delta på sommerleir på Camp Hudøy. – Dette er viktig, billig og god integrering, sier han.

- Jeg har fått lære hvordan få tak i hytte som vi kan leie for oss selv, sier Haifaa Alkuheli, så i sommer skal hele familien av gårde. Vi gleder oss masse. Gjennom Stovner Frivilligsentral har vi blitt kjent med mange andre familier, sier Alkuheli.

«Felles intro»                 

Under besøket fikk integreringsstatsråden også en kort presentasjon av en intensjonsavtale som Kirkens Bymisjon har gjort med bydelene i Groruddalen. Den tar sikte på et felles introduksjonsprogram for flyktninger og nye innvandrere.  Målet er å utvikle relasjoner og vennskap gjennom aktiviteter og kulturutveksling,  samarbeide om språkpraksis  og gjennom Kirkens Bymisjons kontaktnett  legge  til rette for arbeidspraksis.

- Det store mangfoldet vi ser i disse bydelen inneholder store ressurser for integrering og frivillighet. Det er menneskene som bor her som kan skape samfunnet sammen,  sa generalsekretær Firing Hvambsal i dialogen rundt bordet.

Vi er veldig takknemlige for dette samarbeidet om et bedre lokalt introduksjonsprogram, sier bydelsdirektør Alv H. Sørland. – Vi må komme raskere ut av klasserommet, og raskere inn på arbeidsmarkedet og ut i lokalsamfunnet. Og så spør vi: «Hva kan du gjøre for deg selv?» i stedet for «Hva kan vi gjøre for deg?»  

Sylvi Listhaug svarte med å legge vekt på at enkeltmennesker ikke blir fastlåst i for langsomme introduksjonsprogrammer før de kan delta i det norske samfunnet.

- Hvordan vil du vurdere frivillighet sin rolle i integreringsarbeidet?

- Frivillighet spiller en veldig viktig rolle. De frivillige får ikke betalt for arbeidet de gjør, og det skaper en tilleggsdimensjon. Det er spennende tiltak som de fire bydelene i Groruddalen setter i gang sammen med Kirkens Bymisjon, sier Sylvi Listhaug. 

- Vi kan ikke forvente at andre skjønner hvordan vi lever uten at vi viser det, og det gjør de frivillige, sier Sylvi Listhaug.

Sommer på Stovner er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, og det vil bli avholdt et erfaringsseminar på Stovner Frivilligsentral da prosjektet har fått støtte fra sommeren 2015 til høsten 2017.