Meny

 

Overbevist om at frivilligheten har gjort ham til en bedre leder

Satha Sritharan (22) er ikke i tvil: Man får så enormt mye mer tilbake for hver time man investerer i frivillig arbeid. For ham har ledererfaringen vært uvurderlig.

Publisert dato:  14.04.2016

Satha Sritharan (22)

Satha Sritharan (22) er en av ildsjelene på Kirkens Bymisjons frivilligsentral på Stovner. Vi tok en prat om frivillighet, ansvar og lederskap.

Hvorfor ble du frivillig i utgangspunktet?
Jeg hadde gått med bøsse for TV-aksjonen, og på evalueringsskjemaet stod det et spørsmål som pirret nysgjerrigheten i meg: «Kan du tenke deg å sitte i komitéen neste år?» Det hadde jeg lyst til, og jeg meldte min interesse. Det var kombinasjonen av å drive med meningsfylt arbeid, men samtidig få relevant erfaring i det senere arbeidsliv som fikk meg til å melde meg som frivillig.

Hva ville du få ut av det å være frivillig?
Jeg ønsket først og fremst å gi noe tilbake til nærmiljøet mitt på Stovner som har gitt meg så mange muligheter og gode minner i oppveksten. Jeg har alltid hatt et ønske om å bidra til at andre mennesker får det bedre, og ikke minst hjelpe dem som trenger en hjelpende hånd. Når det er sagt, hadde jeg også et ønske om å få nye venner med felles interesser.

Hvilke oppgaver liker du aller best?
Jeg liker ganske mye innenfor frivillig arbeid, men det jeg liker best er å planlegge et prosjekt fra starten av, og være med på å utvikle det hele veien. Når man da ser resultatene mot slutten er det ekstra gøy å se tilbake på hele prosessen. I tillegg er det jo noe man kan være stolt av. Jeg liker også å være med på ulike aktiviteter med barn og barnefamilier. Det betyr noe ekstra når man ser gleden i øynene til barna som et resultat av frivillig innsats.

Hvordan er det å få ansvar som frivillig?
Å få ansvar som frivillig, spesielt ung frivillig, betyr ganske mye. Man blir bevisst på rollen som ansvarshavende, og man må aktivt jobbe for å tilfredsstille det som forventes i rollen. I tillegg lærer man å inkludere andre frivillige og å delegere oppgaver, noe jeg tror er grunnleggende for å utvikle seg som leder. Personlig har frivilligheten vært svært viktig i utviklingen av mine lederegenskaper.

Hva slags ansvar har du?
Jeg er komitéleder for TV-aksjonen på Stovner, samtidig som jeg deltar i prosessen med planleggingen av ferieaktiviteter for barnefamilier i sommerferien. I tillegg er jeg daglig leder i Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF) ved UiO.

Hva lærer du om lederskap i din rolle?
Jeg lærer enormt mye om lederskap i mine roller. Som daglig leder for en studentforening, og komitéleder for et årlig prosjekt, innebærer det at man har hovedansvaret for en gruppe med andre frivillige. Da må man delegere oppgaver, følge opp at arbeidsoppgavene blir gjort, sørge for å holde møter og personlige samtaler, og ikke minst, stå frem som en tydelig lederskikkelse for disse. For meg handler dette om å finne en balanse mellom å ha autoritet og samtidig være ydmyk. Med det mener jeg at man må være en forståelsesfull person som andre frivillige kan føle de kan snakke med, samtidig som man må være sterk nok til å ta avgjørelser og håndtere eventuelle uenigheter eller konflikter.

Hvorfor er frivillig ledere viktige?
Frivillige ledere er viktige fordi frivilligheten er viktig og vice versa. Min påstand er at uten frivillighet vil ikke det norske samfunnet, som er basert på inkludering og dugnadsånd, kunne gå rundt. Og for å kunne organisere all denne frivillige innsatsen trengs det noen klare ledere – ellers vil ikke ting bli gjort like effektivt.

Hva gir det deg som ung å få ansvar for noe viktig?
Det gir meg en følelse av tillit fra andre som jeg ønsker å opprettholde på best mulig måte. Da går egentlig mye av seg selv, samtidig som man oppnår en mestringsfølelse. Også er det jo veldig gøy!

Hvorfor anbefaler du frivilligheten for andre unge?
Jeg anbefaler frivilligheten for andre fordi man får så enormt mye mer tilbake for hver time man investerer i frivillig arbeid. Dessuten er det gøy, lærerikt, og man møter nye mennesker hele tiden.

Har andre unge tillit til deg som leder selv om du er ung?
Ut i fra de tilbakemeldingene jeg har fått, vil jeg tro at andre frivillige har tillit til meg som leder. Det viktigste er, som jeg nevnte tidligere, å finne en balanse som skaper tillit hos andre. Det er også viktig å finne sin egen stil som leder; det som kjennetegner mine egenskaper som ung leder er ikke nødvendigvis det samme som for andre.

Hvilke tanker har du om lederskap og fremtiden for deg?
Jeg har i løpet av min tid i frivilligheten funnet ut at jeg har lyst til å fortsette med frivillig arbeid så lenge jeg kan, men også at jeg i min fremtidige jobb har lyst til å arbeide med lederskap. Det er givende og motiverende, og drømmen er å kunne ha en lederstilling i fremtiden.

Foto: Torstein Ihle
Tekst: Julie T. Stangebye